V termínech od 6. do 24. února proběhly po dohodě s paními třídními učitelkami prohlídky školní knihovny ZŠ Lupáčova určené 1. a 2. ročníku naší školy. Byly komponovány tak, že byl dětem na začátku podán výklad o knihách jako takových a jejich historii, poté byly děti seznámeny se systémem školní knihovny, včetně informací o výpůjční době etc. Následně měly děti příležitost si knihovnu projít, prohlédnout a samozřejmě si nějakou knížku vypůjčit.
Musím říci, že mne zájem dětí jak o výklad (spousta položených dotazů), tak o prohlídku velmi příjemně potěšil. A co se týče zájmu o půjčování si knih, ten mne (ovšem opět v pozitivním smyslu slova) přímo zaskočil. Počet týdně vypůjčených knih se mnohonásobně zvýšil, a co je důležité, většina dětí si při vracení knížek vypůjčuje jinou.
Povedlo se tedy, oč tu šlo – přesvědčit děti, že čtení knížek (a to dokonce i těch „naučných“, např. encyklopedií) je zábava, dobrodružství, a vzbudit tak jejich zájem.
Ještě jednou také děkuji kolegyním třídním učitelkám tříd „návštěvníků“.

Bc. Jan Bočan