Ve dnech zápisu do 1. ročníku 4. 4. a 5. 4. 2017 převýšil počet podaných žádostí o plnění školní docházky kapacitu 3 tříd (90 žáků). Postupujeme podle předem zveřejněných kritérií (viz přílohy k článku o zápisu) a dne 12. 4. 2017 v 17:15 se v budově školy uskutečnilo losování za účasti zástupce zřizovatele ÚMČ Praha 3, Školské rady a pedagogické rady školy. Losování bylo veřejné a byl z něj pořízen audiovizuální záznam. Do losování byly zařazeny pouze žádosti žáků s trvalým pobytem v Praze 3. Každý žák byl losován pod losovacím číslem, které zákonný zástupce obdržel při zápisu.

Výsledky losování ZDE.

Za vzniklou situaci se omlouváme, velmi nás mrzí, ale kapacitu – naplněnost školy – nelze překročit.

Další informace na tel.: 777 478 655 nebo na kopecky@lupacovka.cz.