Ve dnech 23. – 26. 5. vyjela třída IX. A za krásami kraje Karla Hynka Máchy. Přálo nám ideální turistické počasí, což někteří příliš nevítali. Věděli totiž, že chůze je nemine… Zcela dobrovolně jsme během tří dnů nachodili pár desítek km a viděli mnoho krásných míst. Rozvaleni v trávě na zřícenině hradu Jestřebí jsme ještě netušili, jak proklatě zvlněná je oblíbená krajina našeho významného romantika, cestou zpět do Splavů jsme to však zjistili. Večer jsme se věnovali rekonvalescenci a sobě navzájem. Ani ve středu jsme se nešetřili, čekal nás hrad Bezděz v celé své kráse. Kousek jsme si pomohli vlakem, ale pěkných 12 km pěší turistiky nás stejně neminulo. V areálu hradu jsme si od pana učitele vyslechli zajímavosti o jeho historii a celý jsme ho prolezli. Večerní odměnou nám byl táborák s opékáním všeho, co nám přišlo pod ruku, vuřtíky počínaje a banány ve slupkách konče. Ve čtvrtek už se nám zastesklo po civilizaci a, přestože nám skvěle vařili, po teplém obědě. Též bylo třeba doplnit zásoby proviantu na poslední večer. Vyrazili jsme proto do nedalekých Doks, které jsme si důkladně prohlédli. Na zpáteční cestě došlo na mělčině Máchova jezera k drobným přátelským potyčkám, které skončily ve dvou případech koupelí. Komu ještě zbyly síly, srdnatě se zapojil do večerního fotbalového utkání na přilehlé pastvině, komu nezbyly, královsky se bavil na cizí účet. Po různě dlouhé době nočního klidu jsme v pátek ráno uklidili naše dočasné příbytky, rozloučili se s milým personálem a dvěma vlaky – pomalíky se vrátili do ruchu velkoměsta a náručí našich rodičů. Sláva nazdar výletu…!

IMG-20170525-WA0004