Ve středu 17. května jsme si všichni společně užili poslední hodinu kroužku španělštiny. Hodinu jsme si zpestřili drobným občerstvením, interaktivním kvízem a závěrečným zhodnocením, toho co pro nás představuje španělština prostřednictvím myšlenkových map.

Během uplynulých 60 hodin jsme získali základní znalosti ze španělštiny – výslovnost, základní fráze, základní slovní zásoba z několika tematických okruhů jako např. škola, zvířata, jídlo, dům, apod. A také jsme se seznámili s některými reáliemi španělsky mluvících zemích.

Snad nám nadšení a chuť učit se španělský jazyk ještě dlouho zůstane 🙂