V příloze uvádíme seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018. Na základě § 183 odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění je rozhodnutí vyvěšeno formou seznamu na úřední desce a též na místech umožňující dálkový přístup. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno.

Setkání žáků a rodičů přijatých do 1. ročníku se koná dne 7. 6. 2017 – podrobnosti v příloze.

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

Setkání budoucích prvňáčků + jejich rodičů