Výsledek obrázku pro hablas espanol Přípravný kurz – španělský jazyk pro 5. ročníky

I v novém školním roce 2017/2018 otevíráme kroužek španělského jazyka pro žáky 5. ročníků.

Kurz bude probíhat 2x týdně v pondělí a ve  středu  od 13:30 do 14:15

Kurz povede rodilá mluvčí Mgr. Ximena Álfaro (pondělní hodina) a česká lektorka Mgr. Karolína Kopecká (středeční hodina)

Cena celkem za rok: 2800,- Kč

Výuka začíná 2. 10. 2017/4. 10. 2017.

Přípravný kurz je v první řadě určen žákům, kteří  budou ve studiu španělského jazyka pokračovat i na druhém stupni v rámci vzdělávacího oboru další cizí jazyk.

V přípravném kurzu si žák bude postupně osvojovat slovní zásobu uspořádanou v různé tematické celky (moje rodina, město, …), výslovnost, základní fráze, tvorbu krátkých vět. Žák bude postupně rozvíjet své komunikační schopnosti a seznamovat se se světem španělsky mluvících zemí.

 

Tematický plán pro školní rok 2017/2018

Hola, amigos *základní frazeologie

*číslovky

*barvy

říjen
Familia *slovní zásoba k tématu rodina

*slovesa být/jmenovat se *zaměstnání

listopad
La escuela *školní předměty

*dny v týdnu

*slovní zásoba k tématu škola

prosinec
Navidad *Vánoce

*slovní zásoba k tématu

*tradice

La comida *slovní zásoba k tématu jídlo

*sloveso GUSTAR

leden
Animales *slovní zásoba k tématu zvířata

*zeměpisné názvy

únor
La casa *slovní zásoba k tématu dům

*sloveso estar

*HAY

březen
El cuerpo humano *slovní zásoba k tématu lidské tělo

*popis

duben
Las vacaciones *roční období

*počasí

*volnočasové aktivity

květen