Ve školním roce 2017/2018 bude kroužek 2x týdně a to v pondělí a v úterý vždy od 13.15 do 14.00. Cena kroužku je 2800 Kč na školní rok, lze platit i za každé pololetí zvlášť.

 Kroužek je určen pro žáky, kteří by se rádi seznámili s francouzštinou a francouzskými reáliemi. Zároveň se jedná o přípravu na výuku francouzštiny jako druhého cizího jazyka  od 6. ročníku (3h jazyka a 1h konverzace týdně).

Mezi probíraná témata patří čísla, abeceda, měsíce, dny v týdnu, rodina, symboly Francie, města ve Francii, Francie v Evropě, názvy zemí, zvířata, části těla a další. Volba témat vychází ze zájmu žáků.

Cílem kroužku je nejen naučit se základní fráze, ale poznat Francii  a francouzštinu všemi smysly. Proto v rámci kroužku posloucháme francouzské písně a nechybí ani ochutnávka sýrů nebo palačinek.

Výstupy z kroužku a hodin francouzštiny jsou k nahlédnutí na webu školy v rubrice Cizí jazyky.

Přihlášky dostanou děti příští týden. Přihlášku je nutné odevzdat do 22.9., první kroužek pak bude v pondělí 2.10 v učebně francouzštiny (uč. 95, 3. patro).

V případě jakýchkoliv dotazů mi neváhejte napsat na adresu braunova@lupacovka.cz

À bientôt! / Brzy na viděnou!