Začali jsme nový školní rok… jsme o rok větší, chytřejší a moudřejší… počasí nám přálo, tak jsme nejvíce času trávili v parku – v přírodě a na sluníčku – s pohybem, poznáváním a tvořením…