Dodatek č. 1 k č. j. ZS LUP 179/2017

10. 2017

Změna volebního orgánu pro zajištění voleb do Školské rady

Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Hauftové ze zdravotních důvodů ustanovuji členem volebního orgánu PaedDr. Jaroslavu Kudynovou, pedagožku ZŠ Lupáčova.

Mgr. Jiří Kopecký

ředitel ZŠ Lupáčova