Co všechno jsme stihli za 2 měsíce školní docházky v ŠD..

-adaptační a poznávací hry na stmelení kolektivu
-výtvarné práce – kreslíme, vystřihujeme, lepíme, sestavujeme 3D modely, vystavujeme
-sportovní soutěžení
-hudebně-tanečně-dramatická činnost
-sportovní a přírodovědné vycházky do okolních parků – Parukářka, Bezovka
-návštěva kina Cinema Flora
-halloweenské zábavné odpoledne ………………….