Studentky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Anna Rebcová a Martina Žáčková připravily na celý den pro žáky práci na pěti stanovištích.  Děti na mapě vyhledávaly české řeky v atlasech, pracovaly s tabulkou a slepou mapou na pracovním listu – ŘEKY. Dále pracovaly s rozstříhaným textem o VODSTVU a vyhledávaly v encyklopedii informace na téma KLIMA, luštily křížovku s nápovědou a obrázky, pracovaly s porozuměním textu.