I v letoším školním roce pokračuje naše spolupráce se školou z italského města Cavaleze. Ve dnech 6. a 8. 11. 2017 navšítivili naši školu pan ředitel a 3 pedagogové, kteří zahájili společně se skupinou žáků naší školy přípravné práce na projektu CLIL (výuka nejazykových předmětů v cizm jazyce) na téma S.T.I.L. – School, Technologies and Integrated Learning. Žáci nejprve představili našim zahraničním kolegům školu a Žižkov v anglicky připravených prezentacích a také se během společné výukové lekce seznámili s regionem Trentino. Další část projektu bude pokračovat na jaře, kdy do školy přijedou i studenti, se kterými do té doby naši žáci budou navazovat kontakt a komunikovat prostřednictvím internetu. Velké poděkování patří zapojeným paním učitelkám Bovo a Skoupilové.