První den ve Svishtově proběhl velmi dobře. Ráno jsme vyrazili do místní školy, kde nás čekala prezentace o městě a školství v Bulharsku, jednotlivé týmy škol se navzájem seznámily a představily. Sešly se zde 3 skupiny (bulharská škola, slovinská škola a naše škola). Po prezentaci následovala prohlídka školy, kde jsme navštívili výuku prvního i druhého stupně. Na oběd dívky dostaly tradiční bulharské jídlo a palačinky. Následovala prohlídka města se zaměřením se na místní architekturu. Navštívili jsme dům místního básníka Aleca Constantinova, který napsal text k Bulharské hymně. Přes Dunaj jsme viděli až do Rumunska. Po prohlídce města dívky čekal workshop na téma architektury. Byly rozděleny do 4 skupin a sloučeny se studenty druhých škol. Společně vypracovali plakáty, které následně prezentovali. Nejlepší plakát bude vyhlášen ve středu při hlavní konferenci. Po workshopu nás čekala opět bohatá večeře a poslední lekce hudby a tanců, kterou si všichni velmi užili.