Druhý den je za námi a s úspěchem zvládnut.
Dnešní den byl v duchu cestovním. Ráno jsme vyjely všechny 3 skupiny do 140 km vzdáleného města Gabrovo. Všichni navštívili interaktivní muzeum, kde se seznámili s místní architekturou v podobě 3D filmu. Další interaktivní instalace je seznámily s místní industriální výrobou a vtipným vyprávěním o zvycích města Gabrovo. V druhé části dne navštívili místní univerzitu technických studií. Při třech různých přednáškách jim bylo ukázáno, jak se pracuje v programu pro tvorbu 3D modelů, také jak se tisknou a následně upravují. A v neposlední řadě, jak fungují lego roboti.