Musíme naše dívky pochválit, prezentaci zvládly výborně. Následně si vyslechly a shlédly prezentace ostatních škol. V odpoledním programu kreslily stavby v počítačovém programu Sketch up a prezentovaly je. Večerní program se skládal z tradičních bulharských písní a tanců v podání různých tříd školy.