Během měsíce ledna 2018 se konala obvodní kola několika předmětových vědomostních soutěží. Žákyně a žáci naší školy dosáhli výborných výsledků:

V obvodním kole Dějepisné olympiády získala vynikající 3. místo Cathy Bokondas z IX. B.

V obvodním kole Matematické olympiády kategorie pro 5. ročník na děleném 2. – 5. místě skončila Agáta Poláčková (V. B), na děleném 6. – 9. místě pak Nail Imenov (V. C) a Michael Pšenička (V. B).

V obvodním kole Olympiády z českého jazyka  nádherného 3. místa dosáhla Jana Němcová z IX. B.

Podrobné výsledky najdete na webu organizátora obvodních kol vědomostních soutěží – DDM Ulita na tomto odkazu.

Všem účastníkům obvodních kol děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme!