Ve čtvrtek 10.5. 2018 jsme v rámci družiny podnikli výpravu do Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr (Kubatova 32/1; Praha 10 – Hostivař).

Akce se účastnilo 15 žáků (doplněno o zájemce převážně z 2.A).

Lektorovaný program Život v mokřadu trval 180 minut (od 13:30 do 16:30 h). Vstup stál 90,- Kč/dítě.

Děti si nejprve prohlédly farmu s domácími zvířaty.

Teoretická část proběhla v klubovně za informačním centrem. V úvodní hře se děti losem rozdělily do čtyř skupin. Každá představovala jeden druh žabek (rosničky, skokani, kuňky a ropuchy). Podle zvuků, které žáby v přírodě vydávají, se členové skupinek našli. Společně pak nakreslily na velký formát A2 svou představu mokřadu. Paní lektorka nám pověděla zajímavosti ze života žabek a podle obrázků od dětí shrnula podstatu a význam mokřadu.

Každá skupinka dostala pomůcky pro práci v terénu:

  • látkovou tašku se zápisní podložkou,
  • klíčem k určování vodních larev a lupou,
  • síťku na lov ve vodě,
  • lavórek.

Následoval přesun přes lužní les do mokřadu, který je součástí chráněného území PP Meandry Botiče. Hlavní část mokřadu tvoří bažinná olšina, rákosinová společenstva a fragmenty měkkého luhu s formací vrbin. Pohybovali jsme se po dřevěných chodnících a pozorovali kvetoucí divoké kosatce žluté či hnízdícího holuba hřivnáče.

Již z dálky nás přivítalo hlasité skřehotání kuňky ohnivé. Zastavili jsme na molu u slepého ramene (tůňky), kde proběhla nejnapínavější část naší výpravy. Děti opatrným smýkáním síťkou pod vodní hladinou lovily živočichy, které přendávaly do připravených lavórků s vodou. Následně je pozorovaly pod lupou, kreslily a pojmenovávaly (za asistence paní lektorky a klíčů). Pro podrobnější pozorování jsme měli k dispozici i dva mikroskopy.

Objevili jsme převážně larvy hmyzu: jepic, znakoplavek, vážek, chrostíků (schovaných v domečkách), potápníků, berušek vodních, vodoměrek, pakomárů, …  plže plovatku a pulce. Kromě kuňky ohnivé jsme zahlédli plavat v tůňce i užovku obojkovou.

Kolem louky s pasoucími se zvířaty jsme se přes sad a les vrátili do klubovny. Zde děti své obrázky (výsledky bádání) prezentovaly ostatním.

Na závěr jsme navštívili informační centrum a bio-obchod. Před blížící se bouřkou jsme se stihli ukrýt v MHD.