Cesta proběhla bez problémů. Všichni jsme v pořádku na místě.

Protože jsme potřebovali nabrat síly po dlouhé cestě, strávili jsme první den v kempu a jeho blízkém okolí. Ubytovali jsme se v chatkách, přivítali jsme se s mořem a trochu jsme si zasoutěžili. Těšíme se, že zítra navštívíme skřítky v severní části ostrova.