Informace pro zájemce o přestup do 6. ročníku od školního roku 2018/2019: k dnešnímu dni (21. 5. 2018) je celková kapacita školy naplněna a nemůžeme žádostem o přestup vyhovět. Pokud dojde v souvislosti s probíhajícím správním řízením zápisu do 1. ročníku a přestupy žáků na víceletá gymnázia ke změně, budou zájemci informováni, proto prosíme o registraci zájemců u paní zástupkyně K. Kubrové na emailu kubrova@lupacovka.cz. V případě konání zařazovacího řízení uvádíme níže v příloze pravidla pro přestup.

PRAVIDLA PRO PŘESTUP