Zvýšení ceny obědů od 1.9. 2018

 

Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy. S účinností
od 1.9. 2018 se navyšuje cena oběda o 2 Kč. Důvodem jsou neustále rostoucí ceny potravin, doporučená pestrost jídelníčku a téměř každodenní nabídka čerstvých zeleninových salátů v našem salátovém baru. (poslední zdražení obědů bylo v lednu 2012)

Ceny obědů od 1.9. 2018:            7-10 let ……….. 22,- Kč/oběd

                                                       11-14 let…………. 23,- Kč/oběd

                                                        15 a více let …….24,- Kč/oběd

 

Žádám vás tímto, abyste si upravili trvalé příkazy následujícím způsobem:

                                                        7-10 let      (20 obědů)   ……..  440,- Kč

                                                       11-14 let     (20 obědů) ……….. 460,- Kč

                                                      15 a více      (20 obědů)………… 480,- Kč

 

Číslo účtu šj se nemění:  35-2000786399/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte v pořadí den, měsíc a rok bez mezer a znaků.

Změnu proveďte od srpna, kdy se platí stravné na září.

 

Děkuji za pochopení, Holá Miloslava (vedoucí školní jídelny)