Ve čtvrtek 31. 5. 2018 jsme  podnikli rozlučkovou akci s Přírodovědným kroužkem.

Zopakovali jsme si opékání buřtů na veřejném ohništi u lesu Krejcárek (pod plaveckým bazénem Pražačka). Oheň tentokrát hořel dobře, neboť počasí bylo teplé a slunečné. Oheň jsme uhasili donesenou vodou.

Pěší cestu k ohništi jsme si proložili dvěma osvěžujícími zastávkami: na psím hřišti na Parukářce a u provazové pyramidy na konci parku Vítkov. Zpět jsme jeli tramvají.

Přítomno bylo celkem 21 žáků (10 dětí z přírodovědného kroužku a 11 z 2.A)