Žáci 6. ročníku dostali na hodinách konverzace za úkol představit jednu zemi, kde je jedním z oficiálních jazyků francouzština. Seznam zemí se letos trochu obměnil a tak se žáci dozvěděli zajímavosti o zemích jako Benin, Andorra, Maroko, Tunisko a další.

V hodinách žáci zpracovávali plakát se základními informacemi (oficiální název, počet obyvatel, typ státu, hlava státu, památky) a pak s ním předstoupili před třídu. Samotná prezentace už byla ve francouzštině.

Projekty se žákům moc povedly a věřím, že se jim bude stejně dařit i s dalšími tématy.