4. 10. 2018 jsme vyrazili s turistickým kroužkem za ovečkami do sadu Třešňovka v Hrdlořezích (P 9).
(http://www.abel-ovce.cz)
Akce se zúčastnilo 15 dětí (doplněno o žáky 3.A).
Lektorka seznámila děti s chovem ovcí a koz, jejich potřebami a užitečností pro člověka.
Pomocí hry na „Mlsné ovečky“ si děti nacvičily hlídání stáda ve volné krajině. Viděly práci honáckého psa a dojení kozy.
Staly se součástí legendy O spícím pasáčkovi – vysvobodily jej tím, že mu přihnaly ztracené stádo. Vzájemně se obohatili o vyprávění ze své doby.
Jako dárek dostaly chomáčky nezpracované vlny.
Velkou radost měly děti z krmení zvířat tvrdým pečivem (donesly si) a rozdělením stáda na ovce a kozy (vymyslely si).
Ve zbylém čase děti posvačily a pohrály si na hřišti v Zeleném Městě.
Helena Poborská