V říjnu 2018 proběhlo SCIO testování žáků VI. ABC v českém jazyce, matematice a obecných studijných předpokladech (OSP). Dosaženými výsledky jsme předstihli v českém jazyce i matematice kolem 80% zúčastněných škol. S výsledky bude škola a jednotliví vyučující dále pracovat a věnovat se problematickým oblastem a jevům. Každý žák, který se testování účastnil, má možnost se po přihlášení na webu sciodat.cz detailně seznámit se svými výsledky, a to i v porovnání s dalšími žáky. Podrobnější informace jsou uvedeny v PŘÍLOZE