Již pátým rokem probíhá v ZŠ Lupáčova sběr víček pro postiženou Natálku, který zaštiťuje školní družina. V letošním školním roce se do sběru zapojil i 1. stupeň. Z víček rodiče hradí různé pomocné zdravotní prostředky a rehabilitaci, které nehradí zdravotní pojišťovna. Děkujeme všem, kteří nám se sběrem víček pomáhají a přispívají tak k celé realizaci předání rodičům Kuchyňkových z Vranova (obec na jižní Moravě). Věříme, že tento potřebný charitativní počin bude i nadále pokračovat a za Vaší pomoci se nám podaří celou aktivitu a akci pořádat dál. S přáním hezkých vánoc a všeho dobrého v roce 2019 přejí vychovatelky šd.
Garantem akce je: Dagmar Knapová a Hana Šípová