Akce se zúčastnilo 14 žáků (turistický kroužek doplněn o žáky 3. A)

Objednaná lektorovaná prohlídka v expozici Rybářství byla velmi pestrá a mnohostranně zajímavá. Nejprve u velké podsvícené mapy jihočeských rybníků seznámil p. průvodce děti se zakládáním rybníků (stavitelé, funkce, rybniční soustavy, historické náčiní). Děti si prohlédly figuríny zakladatelů, mohly si dle fotek a vystavených pomůcek porovnat historický a současný způsob budování rybníka i hospodaření na něm.
U velkých akvárií jsme se dozvěděli zajímavosti k některým druhům ryb chovaných u nás. K vidění bylo mnoho vypreparovaných živočichů vodních ekosystémů zasazených do přirozeného prostředí. Pocit autentičnosti doplňovala zvuková kulisa.
Výstava byla bohatá na množství dotykových interaktivních obrazovek, na kterých si děti mohly ověřit získané vědomosti.
Vedle relaxačního koutku se skluzavkou byla možnost chytání dřevěných rybek či tvoření obrázků pomocí plastických šablon.
Zábavu jsme si také užili při zkoušení rybářského oděvu či posezení v loďce.
Druhou částí naší výpravy se stala expozice Gastronomie, kde měl největší úspěch „obchůdek“ se čtečkou čárových kódů a interaktivní obrazovky s recepty. Zajímavý byl rovněž test sluchových a čichových vjemů či historický vývoj kuchyní od středověku představený reálnými exponáty.
Jako dárek dostaly děti pracovní listy, diářky pro rok 2019 a malé tužtičky.