Vážení rodiče, 19. 3. 2019 od 17:00 se v budově školy uskuteční v rámci projektu Šablony pro ZŠ Lupáčova odborně zaměřené tematické setkání s rodiči žáků naší školy. Tématem bude

Rodina a finanční gramotnost dětí.

Zaměříme se na tyto oblasti:

–  příjmy a výdaje domácnosti, vhodné vysvětlení dětem

– kapesné (forma, pravidelnost, výše)  a hospodaření s ním

– budování reálné představy o hodnotě zboží a služeb

– bankovní produkty a jejich vhodnost pro děti

Pozvaným odborníkem je paní Bc. Anna Šmídová, finanční poradce.

Na setkání se prosím registrujte ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi.