Z aktivit měsíce února…

Pár inspirativních citátů k výchově dětí:

“Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi” Martin Luther

“Učit lze slovy, vychovávat pouze příkladem” Anton Semjonovič Makarenko

„Rodiče by nikdy neměli zapomínat, že nevychovávají své dítě pro sebe, ale pro život.“  Marie Kyzlinková