21. 2. 2019 jsme s Turistickým kroužkem podnikli pěší výlet do Národního památníku na Vítkově.

Nejprve jsme vystoupali na vyhlídkovou plošinu na střeše památníku, odkud jsme hledali a poznávali výrazná místa Prahy.

Poté následoval hlavní bod naší výpravy – edukativní program “Český lev se probouzí”. Ve Slavnostní síni (udělují se zde např. státní vyznamenání) dostaly děti od pana lektora pracovní listy a polštářky. Po úvodním výkladu s interaktivními otázkami došlo k vyplňování a vzájemné kontrole správných odpovědí (pracovalo se ve skupinkách). Nahlédli jsme do prezidentského salonku.

Pracovní listy jsme dokončili v expozici Křižovatky české a československé státnosti.
Tvoří ji pět důležitých mezníků: vznik ČSR v roce 1918, období Mnichova v roce 1938 a zánik Československa v roce 1939, jeho obnovení v roce 1945 a komunistický převrat o tři roky později, vznik československé federace v roce 1968 a pád komunismu v roce 1989.

Program trval 1 hod. Zabýval se mj. vznikem Československa, státními symboly, legionáři, osobnostmi československého zahraničního odboje a územní podobou První republiky.

Sami jsme pak navštívili pietní místa: Hlavní síň, Kolumbárium, Kapli padlých a hrob Neznámého vojína určené pro ostatky legionářů.
Do r. 1989 však v Hlavní síni a Kolumbáriu spočívali pouze komunističtí prezidenti a státníci.

Prošli jsme výstavou Případ Světlana (odbojová organizace vzniklá v r. 1948, tvořená především partyzány), kde děti nejvíce zaujala čtečka mikrofilmů (ale i dobové zbraně, uniformy, rádi, vysílače a dokumenty).

Sestoupili jsme do podzemních prostor s expozicí Laboratoř moci věnované Klementu Gottwaldovi a pokusu o jeho balzamování.

Děti mohly vidět mj. i poslední dopisy Milady Horákové a Heliodora Píky, osobní předměty spjaté s Janem Palachem nebo významné státní vyznamenání a řády, prezidentskou standartu, první československou ústavu.
Interiér Památníku je vyzdoben souborem mozaik Maxe Švabinského, tzv. Apotheosa vlasti, či plastikou Jana Štursy Raněný v Kapli padlých.

Závěr jsme si osladili v místní kavárně.

Přestože je program určen pro žáky 4. – 6. tříd a vystavené politické expozice osloví spíše dospělé, určitě si děti odnesly zajímavé poznatky a zážitky.

Národního památník na Vítkově

společné fotodětiposezenívýstava