Od školního roku 2019/2020 nabízíme volná místa na pozice:

  • učitel/ka Matematika/Fyzika/Chemie +  informatické předměty – Informatika
  • učitel/ka pro 1. stupeň
  • učitel/ka anglický jazyk/konverzace v anglickém jazyce
  • učitel/ka španělský jazyk/konverazce ve španělském jazyce
  • vychovatel/ka do školní družiny – již od 1. 4. 2019

Je možno se domluvit na částečném či plném úvazku. Další informace na tel.: 777 478 655 nebo na kopecky@lupacovka.cz, kam také můžete zasílat své nabídky.