INFORMACE O STRAVOVÁNÍ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
A NOVÝCH ŽÁKŮ

Informace o stravování pro školní rok 2019/20

Doporučuji rodičům budoucích prvňáčků a nových žáků aby si do konce srpna zřídili trvalý příkaz na 440,- Kč
(7-10 let), 460,-Kč (11-14 let) a 480,-Kč (15 a více let).
Číslo účtu školní jídelny : 35-2000786399/0800, variabilní symbol – datum narození dítěte (v pořadí den měsíc rok bez mezer a znaků). Splatnost k 25. v měsíci předem (v srpnu se již platí na září).

Na třídní schůzky v pondělí 2.9. 2019 si rodiče prvňáčků, kteří mají zájem o školní stravování, přinesou 29,- Kč na čip. Čipy budou dětem předány ve středu 4.9.
do tříd. Pokud dítě vlastní Opencard či Lítačku, může ji na čipování používat po aktivaci v kanceláři školní jídelny.
Na schůzce budou k dispozici Přihlášky ke stravování, které po vyplnění můžete odevzdávat do kanceláře šj v přízemí školy. Noví žáci si čip (Lítačku či Opencard) zaktivují v průběhu 1. týdne školního roku taktéž v kanceláři šj.

  Výdej obědů v pondělí 2.9. 2019 bude od 9. 00 do 11.00 hodin.

Více informací na tel. čísle 777477984 – p.Holá, p.Vacíková, e-mail hola@lupacovka.cz .

 

Holá Miloslava (vedoucí ŠJ)