Odhlášky obědů  na týden od 24. – 28.6. přijímáme nejpozději do pátku 21.6. !!!!

Po tomto termínu již nelze obědy odhlásit. Oběd můžete odebrat do přinesených nádob v době
od 11,30 do 13,00 hod po nahlášení v kanceláři šj nebo ve školní kuchyni.

Poslední den školního roku v pátek 28.6. se obědy vydávají od 9,00 do 11,00 hod.

Čipy s sebou !!!    Děkuji Holá