děti

Průvodce školním rokem 2020/2021

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020

Školní poradenské pracoviště – kontakty a termíny konzultací

Školní a klasifikační řád platný od 1. 9. 2018, včetně pravidel pro používání mobilních zařízení

Školní preventivní program pro školní rok 2019/2020

Dodatekskolnihoradu_pedikuloza

Informace pro rodiče o ochraně osobních údajů GDPR 2019

Kodex učitele a pravidla pro informace

Výběrová kritéria pro zařazení žáků do poznávacích zájezdů

Pravidla pro zařazování do jazykových skupin

Inspekční zpráva 2019

Inspekční zpráva 2013

Používání elektronických přístrojů na výjezdech školy 

Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017