Placení stravného ve školním roce 2019/20

 

Děti:   7-10 let     …….    440,- Kč

          11-14 let    …….    460,- Kč

15 a více let      …….    480,- Kč

 

 

Číslo účtu šj :    35-2000786399/0800

Variabilní symbol:   datum narození dítěte

Splatnost k 25. v měsíci předem.

 

 

 

Holá