V tomto školním roce se naše oddělení školní družiny zaměřuje zejména na tak důležité pohybové aktivity (spojené s vycházkami do okolní přírody/na dětská hřiště), preventivní aktivity všeho druhu  vhodné k věku žáka, na tvořivé sebevyjádření v přátelském prostředí..

Podstatou výchovně/vzdělávacích činností bude rozvoj komunikačních dovedností, vztahů a empatie s důrazem na ekologickou osvětu a zdravý životní styl (na podkladě tvorby hodnotového žebříčku)..

Základem všeho je individuální přístup k žáku, podpora jeho sebereflexe a tvorby zodpovědného chování a jednání..

Čekají nás m.j.  např.: literární, výtvarná a interaktivní odpoledne plné her,  výlety s oblíbenou CK Hvězdička i tématická odpoledne vhodná k ročním obdobím a svátkům..

Přeji všem dětem úspěšný školní rok!

Na spolupráci s Vámi se těší Blanka Jeřábková, 2. odd. šd Sovičky