Školní poradenské pracoviště – kontakty,  konzultační hodiny

 

PhDr. Petr Beroušek – psycholog

přímá pedagogická činnost: středa 7:30 – 13:30, čtvrtek 7:30 – 11:30

konzultace: středa 7:30 – 9:30, čtvrtek 10:00 – 10:45

po předchozí domluvě, tel.: 773 184 128, berousek@lupacovka.cz

Mgr. Milada Tumpachová – speciální pedagog

přímá pedagogická činnost: pondělí – čtvrtek: lichý týden 7:30 – 10:00, sudý týden 13:30 – 16:30

konzultace: pondělí sudý týden 15:30 – 16:30, pondělí lichý týden 7:30 – 8:30, po předchozí domluvě,

tel.: 773 184 128, tumpachova@lupacovka.cz

PaedDr. Jaroslava Kudynová – výchovný poradce pro 1. stupeň

pondělí 11:00 – 11:40, úterý 14:15 – 15:15, po předchozí domluvě, tel: 777 477 658, kudynova@lupacovka.cz

Mgr. Kamila Kubrová – výchovný poradce pro 2. stupeň,

pondělí 14: – 15:00, úterý 14:00 – 15:30, po předchozí domluvě, tel: 777 477 981, kubrova@lupacovka.cz

Mgr. Hana Procházková metodik primární prevence

středa 8:00 – 8:45, čtvrtek 11:50 – 12:35, po předchozí domluvě, tel.: 222 715 691, l. 115, prochazkova@lupacovka.cz

Mgr. Marika Dvořáková – Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40, Praha 3,

tel: 222 717 193, 222 714 077, v ZŠ Lupáčova – sudá pondělí od 11 hodin, marika.dvorakova@ppp3a9.cz