pohár

V uplynulých týdnech proběhla školní kola několika vědomostních soutěží a olympiád.

V jediné kategorii Dějepisné olympiády zvítězil P. Smělý, 2. místo obsadil M. Benterari a 3. místo J. Ormotsadze. Všichni tito žáci 9. ročníku postupují do obvodního kola.

Školní kolo Olympiády v českém jazyce mělo též jednu kategorii. Zvítězila N. Hrbková, následována A. Voborníkovou a K. Dohnalovou. I tyto žákyně jsou z 9. ročníku a postupují do obvodního kola.

Olympiáda v anglickém jazyce je rozdělena do dvou kategorií, skládá se z písemné a ústní části. V kategorii 6. a 7. ročníku exceloval F. Novotný, 2. příčku vybojovala J. Sevenová a bronzový stupínek obsadila N. Jelínková, všichni ze 7. ročníku. Kategorie 8. a 9. ročníku má vítězku K. Tumpachovou, stříbro získal M. Kovář a třetí místo patří V. Pokornému z 8. ročníku, který uspěl v konkurenci deváťáků. První dva žáci z každé kategorie postupují do obvodního kola.

Dvě kategorie má i konverzační soutěž v  německém jazyce. V kategorii 6. a 7. ročníku zvítězil O. Majkus, 2. místo obsadila K. Heidingerová a 3. místo M. Matiáš. První dva jmenovaní postupují do obvodního kola.V kategorii 8. a 9. ročníku došlo ke kuriózní situaci, kdy se na prvním místě se stejným počtem bodů ocitli hned tři soutěžící – K. Kropáčková, L. Pekárková a M. Žvachta. Všichni tři proto postupují do obvodního kola. Všem soutěžícím, nejen těm na předních příčkách, blahopřejeme a děkujeme za účast!