děti

V naší škole se již stalo tradicí, že 5. prosinec patří obchůzkám svatého Mikuláše v doprovodu andělů a čertů. Žáci devátého ročníku se vždy rádi ujímají rolí vyslanců nebe a pekla a na tento den se pečlivě připravují, vyrábějí si kostýmy, Knihy hříchů a s paními učitelkami domlouvají výstupy v jednotlivých třídách. I letos se děti trochu těšily a trochu bály, když se na chodbách během dopoledne ozývalo brblání čertů a Mikulášův důstojný hlas. Mikulášské družiny nakonec navštívily všechny třídy na 1. i 2. stupni a za předvedené písničky či říkanky děti obdarovaly drobnou nadílkou.