vykřičník

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci a žákyně,

věnujte prosím pozornost aktuálním informacím k přijímacímu řízení do víceletých gymnázií a čtyřletých maturitních oborů:

Jednotná přijímací zkouška ke studiu na čtyřletých maturitních oborech proběhne v pondělí 8. 6. 2020, jednotná přijímací zkouška do šestiletých a osmiletých gymnázií pak v úterý 9. 6. 2020. Zároveň byla v zájmu urychlení administrativy zkrácena lhůta pro doručení zápisových lístků do střední školy či víceletého gymnázia, kam žák po úspěšném složení zkoušek definitivně nastoupí, z 10 na 5 pracovních dnů, a to takto: K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (tedy 8., resp. 9. 6.2020) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Zákonní zástupci žáků 9. ročníku mají již zápisové lístky u sebe, zákonní zástupci 5. ročníku budou v případě přijetí dítěte ke studiu v této věci kontaktovat PaedDr. J. Kudynovou, výchovnou poradkyni pro 1. stupeň (kudynova@lupacovka.cz), zákonní zástupci žáků 7. ročníku v případě přijetí dítěte ke studiu Mgr. Kamilu Kubrovou, výchovnou poradkyni pro 2. stupeň (kubrova@lupacovka.cz, tel: 777 477 981).

Děkujeme.