vykřičník

Od 25. 5. 2020 prosíme žáky 9. ročníku, aby z provozních důvodů vstupovali do budovy školy po 8:00, přípravné konzultace budou začínat v 8:15 – děkujeme.

Od 11. 5. 2020 mohou žáci 9. ročníku do školy docházet ke konzultacím k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy –  rozpis těchto konzultací níže. Tyto konzultace budou doplněny i konzultacemi online tak, jak bylo plánováno již dříve, rozpis bude připraven. Chtěli bychom Vás tímto požádat, abyste  svým třídním učitelkám poskytli informaci, zda-li budou děti do školy na konzultace docházet, účast žáků je nepovinná. Účast žáka 9. ročníku je možná po odevzdání čestného prohlášení (viz níže) – čestné prohlášení je možno vyplněné zaslat na kopecky@lupacovka.cz, případně přinese žák/žákyně první den do školy; formulář je také k dispozici ve vrátnici školy.

Každý žák přijde do školy vybaven učebními pomůckami na český jazyk a matematiku, dvěma rouškami, igelitovým sáčkem na ukládání roušky a svačinou. Školní jídelna bude v provozu od 25. 5. 2020, pokud žák 9. ročníku bude docházet také na oběd ve dnech, kdy je přítomen ve škole, sdělí tuto informaci své třídní učitelce do 18. 5. 2020.  Budova bude otevřena od 7:40, žáci se neshromažďují před školou. Po vstupu do budovy jim budou desinfikovány ruce, žáci nepůjdou do šaten, ale sami rovnou do učeben, kde jim začíná první předmět. V učebně se posadí každý do jedné lavice a vyčká pokynů učitele.

Rozpis konzultací IX. ABC
Prezenční výuka 9. ročníku od 11. 5. 2020
Po, St 8 – 9:40 IX.A1 Čj  61 IX.A2 M  62 IX.C1 M  98 IX.C2 Čj  43
Po, St 10 – 11:40 IX.A1 M  62 IX.A2 Čj  61 IX.C1 Čj  43 IX.C2 M  98
Út, Čt 8 – 9:40 IX.B1 M  64 IX.B2 Čj  43
Út, Čt 10 – 11:40 IX.B1 Čj  43 IX.B2 M  64

—–>ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, VYMEZENÍ OSOB S RIZIKOVÝMI FAKTORY<—–