Od 8. 6. 2020 mohou žáci 2. stupně do školy docházet ke konzultacím a třídnickým hodinám. Rozvrh hodin na týden 15. 6. – 19. 6. 2020 je uveden níže, zatím počítáme s přítomností každé třídy rozdělené do dvou skupin 1 x týdně v době 8:15 – 11:40. Oběd není z kapacitních důvodů možno poskytovat. Tyto konzultace ve škole budou doplněny i zasíláním práce na domácí výuku tak, jak tomu bylo dosud. Vzhledem ke změně organizačních podmínek nebude výuka online na 2. stupni od 8. 6. 2020 probíhat. Účast žáků 2. stupně je možná po odevzdání čestného prohlášení (viz níže) – čestné prohlášení je možno vyplněné zaslat nejpozději do 5. 6. 2020 na email třídním učitelům, případně ho přinese žák/žákyně první den do školy; formulář je také k dispozici ve vrátnici školy.

Žáci budou přicházet do školy nejdříve od 8:00, vybaveni učebními pomůckami podle rozvrhu, dvěma rouškami, igelitovým sáčkem na ukládání roušky a svačinou. Po vstupu do budovy jim budou desinfikovány ruce, žáci nepůjdou do šaten, ale sami rovnou do učeben podle rozpisu na rozvrhu hodin. V učebně se posadí každý do jedné lavice a vyčká pokynů učitele.

—–>ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, VYMEZENÍ OSOB S RIZIKOVÝMI FAKTORY<—–

 

pondělí 15. 6. 2020 1 2 3 4 učebna
VIII.B1 Čj M B D, Z 62
VIII.B2 M Čj D, Z B 61
VII.A1 M Čj D,Z Čj 94
VII.A2 Čj M Čj D,Z 98
VII.C1 B D, Z Čj M 66
VII.C2 D, Z B M Čj 72
úterý 16. 6. 2020 1 2 3 4 učebna
VI.A1 M D, Z B Čj 77
VI.A2 D, Z M Čj B 72
VI.C1 Čj D,Z M Vo 61
VI.C2 D, Z Čj Vo M 60
IX.A1 Čj M Z B 62
IX.A2 M Čj B Z 66
středa 17. 6. 2020 1 2 3 4 učebna
VIII.A1 M Čj Z D 72
VIII.A2 Čj M D Z 64
VIII.C1 M B Čj Fy 60
VIII.C2 B M Fy Čj 61
VII.B1 Z Čj M D 43
VII.B2 Čj Z D M 77
čtvrtek 18. 6. 2020 1 2 3 4 učebna
VI.B1 D,Z M, Fy Čj B 61
VI.B2 M, Fy D,Z B Čj 66
IX.B1 M Čj M Z 64
IX.B2 Čj M Z M 62
IX.C1 M Vo D Ch 98
IX.C2 Vo M Ch D 94
Pokud bude ve třídě méně než 15 žáků, realizuje se výuka vždy podle 1. skupiny!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *