děti
Od příštího týdne zahájíme vyklízení tříd a odevzdávání učebnic žáků 1. st.
1. Žáci, kteří chodí do školy, si vyklidí a odnesou všechny věci v pondělí 15. 6. a v úterý 16. 6. Také odevzdají učebnice a klíčky a zámky od šaten (pokud mají).  Do školy nosí pouze učebnice a sešity, které potřebují k výuce podle pokynů učitelů.
2. Pro žáky jednotlivých ročníků, kteří nechodí do školy, níže uvádíme dny a časy, ve kterých si pro své věci do tříd a skříněk mohou přijít a také přinesou učebnice a zámečky a klíče od šaten a odevzdají paním třídním učitelkám nebo zastupujícím učitelkám.
Třída Den Datum Čas od Čas do
I. A středa 17.6.2020 10:00 13:00
I. B středa 17.6.2020 10:00 13:00
I. C středa 17.6.2020 10:00 13:00
II. A čtvrtek 18.6.2020 10:00 13:00
II. B čtvrtek 18.6.2020 10:00 13:00
II. C čtvrtek 18.6.2020 10:00 13:00
III. A pondělí 22.6.2020 10:00 13:00
III. B pondělí 22.6.2020 10:00 13:00
III. C pondělí 22.6.2020 10:00 13:00
IV. C pondělí 22.6.2020 10:00 13:00
IV. A úterý 23.6.2020 10:00 13:00
IV. B úterý 23.6.2020 10:00 13:00
V. A středa 17.6.2020 11:20 13:30
V. B středa 17.6.2020 11:20 13:30
V. C středa 17.6.2020 11:20 13:30
V. D středa 17.6.2020 11:20 13:30

ORGANIZACE POSLEDNÍHO DNE ŠKOLY – ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 26. 6. 2020

Dne 26. 6. 2020 bude od 8:00 do 9:00 předáváno vysvědčení žákům 1. stupně. V tomto čase budou všichni žáci ve svých kmenových třídách se svojí paní třídní učitelkou. Žáci, kteří se v současné době výuky ve škole neúčastnili:

  • předají čestné prohlášení o bezinfekčnosti paní učitelce při vstupu do třídy, budou mít na obličeji roušku; po skončení předávání vysvědčení v 9:00 hodin je paní učitelky odvedou k vrátnici školy, kde si je vyzvednout zákonní zástupci (případně žáci předají paní třídní učitelce podepsané potvrzení od rodičů, že mohou jít sami domů). Čestné prohlášení o bezinfekčnosti je možno si vyzvednout ve vrátnici školy, nebo je ke stažení –->ZDE<–

Žáci, kteří školu pravidelně navštěvují:

  • po předání vysvědčení v 9:00 hodin zůstávají ve svých třídách nebo přecházejí do tříd podle současně platného rozdělení do skupin; ve stejném režimu jdou také na oběd, odpolední blok končí opět v 16:00 hodin

Žáci 5. ročníku

  • po předání vysvědčení VŠICHNI žáci 5. ročníku odcházejí v 9:00 hodin sami domů

OBĚDY V TENTO DEN JSOU VYDÁVÁNY JEDNOTLIVÝM SKUPINÁM PODLE PŮVODNÍHO ROZPISU.

NEVYZVEDNUTÁ VYSVĚDČENÍ BUDOU K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI ŠKOLY VE DNECH 29. 6. – 3. 7. 2020 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH (POTÉ PAK OD 24. 8. 2020)

 

Stále platí, že do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky virového onemocnění.