1. Žáci, kteří chodí do školy, si vyklidí a odnesou všechny věci během tohoto a příštího týdne v době, kdy je rozvrhem (rozvrh je uveden níže) určena jejich přítomnost ve škole. Také odevzdají učebnice a klíčky a zámky od šaten (pokud mají).  Do školy nosí pouze učebnice a sešity, které potřebují k výuce podle pokynů učitelů.
2. Žáci jednotlivých ročníků, kteří nechodí do školy, v době, kdy jsou ve škole žáci jejich třídy (rozvrh je uveden níže), přijdou pro své věci ve třídách a skříňkách, přinesou učebnice a zámečky a klíče od šaten a odevzdají paním třídním učitelkám nebo učitelům.
ROZVRH V TÝDNU 22. 6. – 25. 6. 2020
pondělí 22. 6. 2020: VII. C, VIII. AB: 8:15 – 11:40
úterý 23. 6. 2020: VI. AC, IX. A: 8:15 – 11:40
středa 24. 6. 2020: VII. AB, VIII. C: 8:15 – 11:40
čtvrtek 25. 6. 2020: VI. B, IX. BC: 8:15 – 11:40

ORGANIZACE POSLEDNÍHO DNE ŠKOLY – ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 26. 6. 2020

Dne 26. 6. 2020 bude od 8:15 do 8:45 předáváno vysvědčení žákům 6. – 8. ročníku. V tomto čase budou všichni žáci ve svých kmenových třídách se svojí paní třídní učitelkou. Žáci, kteří se v současné době výuky ve škole neúčastnili a budou si chtít v pátek 26. 6. 2020 přijít vyzvednout vysvědčení:

  • předají čestné prohlášení o bezinfekčnosti paní učitelce nebo panu učiteli při vstupu do své kmenové třídy, budou mít na obličeji roušku; po skončení předávání vysvědčení v 8:45 hodin odcházejí sami domů. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti je možno si vyzvednout ve vrátnici školy, nebo je ke stažení –->ZDE<–

Žáci, kteří školu pravidelně navštěvují:

  • po předání vysvědčení v 8:45 také sami odcházejí domů

Žákům 9. ročníku bude vysvědčení slavnostně předáno v sále zastupitelstva na radnici MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí a to takto:

IX. A – sraz v 8:45 před radnicí, předávání vysvědčení 9:00 – 9:40, žáci společně odejdou z budovy a samostatně odcházejí domů

IX. B – sraz v 9:45 před radnicí, předávání vysvědčení 10:00 – 10:40, žáci společně odejdou z budovy a samostatně odcházejí domů

IX. C – sraz v 10:45 před radnicí, předávání vysvědčení 11:00 – 11:40, žáci společně odejdou z budovy a samostatně odcházejí domů

Účast zákonných zástupců je možná. Připomínáme všem, že ve vnitřních prostorách je nutné mít po celou dobu na obličeji roušku.

Vzhledem k přetrvávajícímu mimořádnému opatření je přítomnost žáků 9. ročníku možná jen v době předávání vysvědčení jeho třídě.

NEVYZVEDNUTÁ VYSVĚDČENÍ BUDOU K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI ŠKOLY VE DNECH 29. 6. – 3. 7. 2020 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH (POTÉ PAK OD 24. 8. 2020)

Stále platí, že do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky virového onemocnění.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *