Manuál pro stravování ve školní jídelně od 2. 9. 2020

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

  1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované umyté
    a usušené ruce. Do jídelny strávníci vstupují s nasazenou rouškou pod dohledem pedagoga.
  2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!  Pokud si čip zapomenou, jsou povinni si během dopoledne v kanceláři šj vyzvednout náhradní lístek.
  3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!
  4. Po konzumaci oběda strávník odnáší svůj tác k odběrovému okénku s nasazenou rouškou a nádobí roztřídí jako obvykle. Jídelnu strávník opouští zadním východem.
  5. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci.  Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.
  6. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné 1. den nemoci z hygienických a epidemiologických důvodů odebrat oběd do přinesené krabičky. Oběd je nutné do 8.00 hod odhlásit jako v běžném provozu.

 

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

 

Holá

 

 

V Praze 1.9. 2020