S účinností od 5.10.2020 bude naše školní jídelna z personálních, epidemiologických
a hygienických důvodů poskytovat pouze jedno hlavní jídlo včetně polévky a nabídky salátového baru.

 

Děkuji za pochopení,  Holá.