vykřičník

1. Covid pozitivní případ pedagoga školy (vyučující Aj na 1. a 2. st.)

– pozitivní výsledek testu 11. 10.2020, naposledy ve škole 8. 10. 2020

– po celou dobu při pedagogické práci měla paní učitelka nasazenou roušku, stejně tak i žáci na 2. stupni

– informována hygienická stanice, která rozhodla takto:

pro žáky není nutná karanténa, dotčení žáci na 1. st. při vyučování nemusí mít roušky,  zákonní zástupci sledují zdravotní stav dítěte

v karanténě zůstávají 2 pedagogové z kabinetu paní učitelky

2. Aktuální informace o covid pozitivních kontaktech žáků a pedagogů školy:

IX. B – naposledy ve škole 2. 10. 2020, test negativní

II. C – naposledy ve škole 6. 10. 2020, test negativní

IX. C – naposledy ve škole 7. 10. 2020, čekáme na výsledek testu

VIII. C – naposledy ve škole 9. 10. 2020, test negativní

Rodiče/zákonní zástupci žáků dotčených tříd byli ihned informováni, včetně dalšího postupu školy/hygieny.

3. Zpěv a tělesná výchova – mimořádným opatřením krajské hygienické stanice se od 5. 10. 2020 omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.

4. Ve dnech 25. 9. – 28. 9. 2020 proběhla dezinfekce všech učeben ozonem.

5. Od 18. 9. 2020 platí povinnost mít zakrytá ústa a nos (roušky) nejen ve společných prostorách školy, ale i během vyučování – platí pro žáky i pedagogy na 2. stupni ZŠ, výjimkou jsou venkovní aktivity místo tělesné výchovy

6. Zájmová činnost – kroužky:

veškerá zájmová činnost včetně pronájmu tělocvičen je do 25. 10. 2020 pozastavena

7. Na základě usnesení Bezpečnostní rady hl. m. Prahy ze dne 20. 9. 2020 platí povinnost dezinfekce rukou všech osob při vstupu do budovy školy.

8. Uvádíme aktualizovaný postup Hygienické stanice:

Nyní je u kontaktů karanténa 10 dní, 5. až 7. den PCR test, který je-li negativní, dokončí se karanténa do 10. dne a další test už nemusí být, 11. den je možný návrat do školy (pokud je žák/žákyně bez příznaků nemoci). Možnost je také být doma 14 dní bez jakéhokoliv testu a 15. den je možný návrat do školy (pokud je žák/žákyně bez příznaků).