V souvislosti s nástupem žáků 1. a 2. tříd do škol od středy 18. 11. 2020 dochází ke změně výdejního času obědů pro distanční žáky. Výdej se uskuteční od 13:15 do 13:45 hodin.

 

Další důležitou změnou je pokyn MŠMT ze dne 12. 11. 2020, který zakazuje distančním žákům konzumaci oběda ve školní jídelně. Distančním žákům bude oběd vydán po odčipnutí u výdejního okénka v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy.

Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků.

 

Přihlášení obědů pro nové zájemce je možné do pondělí 16. 11. 2020 do 12:00 hodin.

 

Jakékoliv dotazy na telefonu 777 477 984 (pí Holá, Marková) nebo na e-mailu: hola@lupacovka.cz.

Holá

V Praze 13. 11. 2020