PROVIZORNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 4.1. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

  1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované umyté
    a usušené ruce. Do jídelny strávníci vstupují s nasazenou rouškou pod dohledem pedagoga.
  2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
  3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!
  4. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
  5. Po konzumaci oběda strávník odnáší svůj tác k odběrovému okénku s nasazenou rouškou a nádobí roztřídí jako obvykle.  Jídelnu strávník opouští zadním východem.
  6. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci. Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.
  7. Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na dotovaný oběd. Tito strávníci nekonzumují oběd ve školní jídelně, po nahlášení ve vrátnici školy jim bude oběd vydán v jednorázových jídlonosičích po odčipnutí u výdejového okénka školní kuchyně a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy.

Čas výdeje pro tyto strávníky: 13:00 – 13:30 hod.

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, ani strávníkovi, který si do 30.12. obědy nepřihlásil.

  1. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky, a to ani v 1. den nemoci. Oběd je nutné do 8.00 hod odhlásit jako v běžném provozu.

 

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

V Praze 28.12. 2020