Doba výdeje obědů do krabiček distančním žákům se nemění. Všichni distanční žáci, kteří odebírali obědy v lednu, mají obědy i nadále přihlášené až do 19. 2. 2021.

     Pokud již nemáte o odběr do krabiček zájem, odhlašte si obědy  na telefonu 777 477 984 (pí Holá) nebo
na e-mailu: hola@lupacovka.cz.