Odpoledne v družině trávíme v herně nebo v naší třídě, chodíme ven na procházky do parku a na hřiště. Zabýváme se různými tématy a aktivitami. Prostor je pro volnou hru, deskovky, pohybové hry, hry venku s míčem, hrajeme si s hračkami a stavebnicemi, které máme ve třídě nebo herně…  V naší třídě a knihovně školy máme k dispozici i zajímavé dětské časopisy a knížky. Občas zařadíme i různé soutěže nebo motivační odměny a úkoly na základě chování dětí. Níže jen některá z našich témat, o kterých se dozvídáme zajímavosti, na tato témata pak navazují různé aktivity, experimenty a kreativní tvoření:

Barvy a světlo: Experimentovali jsme s mícháním barev, jejich ovlivňováním, sčítáním, povídali jsme si o emočním působení barev i o světelném barevném spektru. Prováděli jsme experiment s barevnými světýlky, zkoušeli jsme rozložit světlo do barevné duhy.

Obrys a tvar: Použili jsme běžné školní potřeby i hračky z herny a zdroj světla, nasvítili předměty a obkreslovali stíny i různé prodloužené nebo smrštěné. Všímali jsme si rozmanitostí tvarů, rozdílu oblých a špičatých tvarů.

Vynálezy a vynálezci: Sledovali jsme dětské krátké filmy o vynálezcích, tvořili pak společně na pevnou podložku městečko vynálezů s použitím jednoduché mechaniky, zapojili jsme i pohyblivé motorky a led světýlka.

Děti si vyzkoušely sestrojit jednoduché vynálezy, kladkostroj, zvedací páku, katapult, snažily se vytvořit i vynálezy vlastní podle svých nápadů a improvizace s materiály k recyklaci…

Také se věnujeme tradičním tématům spojených s lidmi – rodinou a kamarády, přírodou a zvířaty, civilizací, místem, kde žijeme, ročními obdobími, svátky, tradicemi a zvyklostmi..

Naposledy jsme se věnovali arktické krajině a hlavně zvířátkům Arktidy a Antarktidy. Sledovali jsme přírodopisné krátké filmy, povídali si o nich. Nakonec děti vytvořily arktické panorama doplněné papírovými zvířátky.